Advies Wmo-raad over Inburgering nieuwkomers

De wetgever heeft de verantwoordelijkheid voor hun inburgering volledig bij de inburgeraars zelf gelegd. Dat heeft serieuze problemen opgeleverd: De informatieverstrekking aan nieuwkomers schiet tekort, taalonderwijs wordt vrijwel uitsluitend op het laagste niveau gevolgd, de slagingspercentages voor het inburgeringsexamen zijn gedaald. Steeds minder nieuwkomers vinden duurzaam werk.
De Wmo-raad pleit voor een actieve regierol van de gemeente in het inburgeringstraject.

Klik hier voor het volledige advies