Reactie Wmo-raad op rapportage van de Schouw toegang tot het sociale domein

De Wmo-raad wil graag tijdig en actief betrokken worden bij de stappen die gezet worden naar aanleiding van de discussie tijdens de bouwmiddag “Toegang sociaal domein”.
De Wmo-raad vindt het van fundamenteel belang dat de manier waarop toegang kan worden verkregen tot hulp en zorg voor iedere inwoner van de gemeente duidelijk is. De positionering van het Sociaal team houdt daarmee direct verband.

Klik hier voor de volledige reactie