penningmeester pieternel ermen

Pieternel Ermen

penningmeester

Aandachtsgebied: Participatie (p.h.), Bestaanszekerheid

Ik ben Pieternel Ermen, moeder van twee prachtige volwassen kinderen.

Geboren en getogen in Oisterwijk ben ik voor mijn studie naar Wageningen gegaan. Daarna tientallen jaren in het westen en midden van het land gewoond en gewerkt. Als telg van een familie waar vrijwilligerswerk en/of politieke betrokkenheid hoog in het vaandel staan, was het voor mij een logische keuze om in 2016 te reageren op een vacature in de Wmo-raad.

Binnen de huidige adviesraad ben ik de enige die nog full time werkt, naast een intensieve mantelzorgtaak voor mijn hoogbejaarde moeder. Dus met twee benen in de praktijk van het sociaal domein. Na een loopbaan op het ministerie van VROM, heb ik tien jaar gewerkt voor de diaconale tak van een landelijke kerkelijke organisatie. Sinds die tijd werk ik op steeds meer domeinen van het sociaal domein, op diverse plaatsen in en buiten Noord-Brabant. Als zelfstandig organisatie- en bestuursadviseur ondersteun ik stichtingen met het verwerven en verantwoorden van fondsen en subsidies. Werk waarvoor ik diep hun organisatie in moet duiken. De rode draad in hun werk – en daarmee het mijne – gaat over zaken als aanpak van armoede en schulden, eenzaamheid en sociaal isolement, zorg voor mensen met een psychische problematiek en inburgering. Het geeft mij een goed overzicht van alles wat er speelt op deze terreinen. Deze thema’s spelen òòk in ons mooie en rijke Oisterwijk en dat is meteen mijn motivatie voor mijn inzet in de Adviesraad. 

Mijn hoofdaandachtsgebied is de Participatiewet en al deze onderwerpen hangen daar mee samen. Onze opgave als Adviesraad houdt m.i. in dat wij schakelen tussen individuele verhalen uit de praktijk en het meer abstracte niveau van beleid. Als iets één keer gebeurt is het een ervaring, als het tweemaal gebeurt kan dat toeval zijn, maar als iets driemaal gebeurt is het een patroon. En dan wordt het moeite waard om te onderzoeken wat er aan de hand is. Wij adviseren over nieuw beleid maar kijken ook kritisch mee naar de uitwerking in de praktijk. En vooral hoe we de belangen van inwoners telkens weer voldoende tot hun recht kunnen laten komen. Steeds meer onderwerpen spelen zich af op regionaal niveau. Wat ik als belangrijke uitdaging voor de toekomst zie is dat we een goede balans houden tussen Oisterwijkse speelruimte in de besluitvorming en een sterke rol in de Hart van Brabant regio.