secretaris joost wagenmakers

Joost Wagenmakers

Secretaris

Aandachtsgebied: Inburgering (p.h.)

Ik ben Joost Wagenmakers, gehuwd en wonend te Moergestel.

Na een langjarige carrière als hogeschooldocent o.a. bij Fontys Hogescholen was ik van 2006 – 2014 wethouder in onze gemeente. Van 1997 – 2006 was ik raadslid. In 2014 ben ik met pensioen gegaan. Na mijn pensionering ben ik me als vrijwilliger op diverse terreinen gaan inzetten, hierbij dankbaar gebruikmakend van mijn politiek-bestuurlijke ervaring en mijn ervaring als docent. Want zeker als wethouder sta je midden in de lokale omgeving. Dat is erg boeiend, maar toch ook regelmatig confronterend, omdat je te maken krijgt met mensen die het niet zo makkelijk hebben binnen onze samenleving. Het leven is soms keihard. Gelukkig ontmoet je ook veel mensen die klaar staan voor anderen en die bereid zijn zich in te zetten voor de ander.

Er zijn veel ouderen die zich na hun pensionering als vrijwilliger of mantelzorger inzetten. Dat is een groot goed. Dat kost best veel tijd en is allesbehalve vrijblijvend. Het vraagt veel inzet, maar het geeft ook voldoening en energie en je blijft zo toch onder de mensen.
Zo werd ik o.a. secretaris van de Stichting Seniorenplatform Oisterwijk (SSPO). Per 1 januari van dit jaar is de SSPO opgegaan in de Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk. De Adviesraad Sociaal Domein is een adviesorgaan voor het College en geeft gevraagd
en ongevraagd adviezen over onderwerpen uit het Sociaal Domein. Binnen de adviesraad vormen ‘ouderen’ en ‘participatie’ mijn aandachtsgebieden. Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een samenleving waarin plaats is voor iedereen en waarin iedereen, dus jong en oud, meetelt, meedoet en gelijke kansen krijgt.
En…. het is daarbij in mijn geval handig dat ik weet hoe in het openbaar bestuur ‘de hazen lopen’.