vice voorzitter jo caris

Jo Caris

vice-voorzitter

Aandachtsgebied: Jeugd (p.h.), Basisstructuur (p.h.)

Mijn naam is Jo Caris (1945). Ik ben gehuwd, heb twee kinderen en drie kleinkinderen en woon ruim dertig jaar in Haaren.
Na zes jaar in en met het onderwijs gewerkt te hebben, ben ik 26 jaar als directeur/bestuurder actief geweest in verschillende sectoren van de zorg, jeugdzorg, revalidatie, thuiszorg, verpleeghuiszorg en ziekenhuiszorg.

Daarna was ik 11 jaar verbonden aan de Universiteit van Tilburg onder andere als hoogleraar Organisatieontwikkeling in de Zorg.
Momenteel ben ik vrijwilliger bij Alzheimer Nederland en voorzitter van de regionale afdeling ’s-Hertogenbosch-Bommerlerwaard.
Mijn belangstelling gaat vooral uit naar de zorg maar zie daarin zeker de samenhang met andere delen van het sociale domein. Onderwijs, arbeid en inkomen, zingeving, participatie en zorg hangen met elkaar samen.

Mensen functioneren niet (alleen) als individu maar vooral in samenhang met anderen. De zorgzame samenleving gaat ons allemaal aan en niet alleen onze gemeente. Het belang van goede, transparante, toegankelijke en betaalbare zorg is noodzakelijk maar geen vanzelfsprekend gegeven. Het verdient voortdurende aandacht waar ik graag via de adviesraad een bijdrage aan lever.