harm horlings

Harm Horlings

Aandachtsgebied: Participatie, Basisstructuur

Mijn naam is Harm Horlings, geboren op 27 mei 1950, in Wedde (Gr) en opgegroeid in Emmen. Gelukkig getrouwd met Wilma Appeldoorn, vader van drie mooie dochters, trotse opa van 6 prachtige kleinkinderen en inmiddels al 36 jaar, wonende in Oisterwijk.

Na mijn ULO diploma behaald te hebben ben ik naar de Rijks Middelbare Tuinbouwschool in Boskoop gegaan voor de richting Aanleg en Onderhoud van Tuinen. Vervolgens heb ik, na mijn militaire dienstplicht als onderofficier vervuld te hebben, de opleiding Groenvoorziening, Recreatie en Landschapsbouw gevolgd aan de Hogere Tuinbouwschool in Utrecht.

Na vier jaar actief geweest te zijn voor een Tuin- en Landschapsarchitecten-bureau in Essen (D) heb ik als eigenaar/directeur, een Tuincentrum gerund in Eindhoven. Vervolgens ben ik algemeen directeur geweest van een exportbedrijf van 2 laanbomkwekers in Midden Brabant.

Na de belangen van een Duitse boomkwekerij, als exportmanager voor de Europese markt, behartigdte hebben, ben ik algemeen directeur geweest van een laanboomkwekerij in Haaren.

Bestuurlijk heb ik diverse functies bekleed in schoolbesturen, in Greenport verband en in diverse belangenbehartigingsorganisaties. Momenteel ben ik nog bestuurslid van de EUGA, de European Green Academy. En onlangs ben ik vanwege mijn lidmaatschap van de ASD gestopt als penningmeester van de VHVO, de Vereniging voor Hulpverlenende Vrijwilligers Organisaties op het gebied van welzijn en zorg in de gemeente Oisterwijk. En als gevolg hiervan ook als lid van het beheerteam van Wegwijs in Oisterwijk, de digitale Sociale Kaart voor de hulpzoekende inwoners van de gemeente Oisterwijk.

Vrijwilligerswerk doe ik voor de VVO, de stichting Verbindend Vervoer Oisterwijk, met de Parel Cabs. Dat betekent dat ik 1 à 2 dagdelen per week taxi rijdt voor mensen die zichzelf niet meer kunnen vervoeren.

Ik ben me erg bewust van het feit dat ik in mijn werkzame leven, anders dan mijn eigen ervaringen, geen directe ervaring met het Sociaal Domein heb opgedaan. Maar ik zal me binnen de ASD inzetten voor een goede advisering van het College van B&W. En mij daarin vooral richten op Burgerparticipatie en de Basisstructuur. Allemaal belangrijke zaken op het gebied van ondersteuning voor alle organisaties, diensten en voorzieningen in het sociale domein.

Mijn motivatie is dat de belangen van de hulpzoekende inwoner van onze gemeente zo goed mogelijk behartigd moeten worden en versnippering van het aanbod hierin zoveel mogelijk voorkomen wordt.