ambtelijk secretaris els snijders

Els Snijders

ambtelijk secretaris

Mijn naam is Els Snijders.

Getrouwd, 2 volwassen kinderen, woonachtig in Oisterwijk. In 2001 startte ik als zzp’er mijn eigen bureau secretariële ondersteuning op maat.

In 2008 werd ik gevraagd om de vergaderingen van de toenmalige Wmo-raad te notuleren.

In 2018/2019 werden initiatieven ontwikkeld om de drie afzonderlijke adviesorganen, die het college van B&W adviseren, samen te voegen tot één sociale adviesraad die begin 2020 een feit werd. Vanwege die samenvoeging zijn er taken, die voorheen door het dagelijks bestuur van de Wmo-raad werden uitgevoerd, bij mij neergelegd.

Ik ben geen lid van de adviesraad, maar ondersteun de leden van de adviesraad daar waar nodig. Het geeft mij ook een goed overzicht van wat er speelt in de gemeente en in het sociaal domein.

Door verschillende opdrachtgevers in verschillende branches heb ik veel mensen leren kennen.

Ik doe dit werk met veel plezier en hoop dat voorlopig nog een aantal jaar te mogen blijven doen.