chris vande putte

Chris Vande Putte

Aandachtsgebied: Jeugd

35 jaar geleden zijn we met het gezin vanuit Zeeuwsch Vlaanderen naar Oisterwijk verhuisd. Dat deden we omdat ik in Vincentius te Udenhout een functie als directeur/bestuurder kon vervullen. 

In Zeeland was ik als klinisch psycholoog 15 jaar verbonden aan een instelling voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Naast het werk als directeur/bestuurder en verschillende vervolgopleidingen, ben ik regionaal en landelijk actief geweest in tal van bestuurlijke organen. Zo bleef er weinig tijd over voor andere hobby’s dan lezen en hardlopen in de prachtige Oisterwijkse bossen.

 Na nogmaals 15 jaar ging Vincentius op in de grote ASVZ zorgorganisatie, actief in Zuid Nederland. Daar werd ik adviseur van de Raad van Bestuur belast met kwaliteitsmanagement. Datzelfde heb ik ook gedaan voor het landelijk samenwerkingsverband waar ASVZ deel van uit maakte, de Carante groep. Door die ervaring had ik goed zicht gekregen op kwaliteit in de zorg. 

Na 7 jaar in dienst geweest te zijn bij ASVZ ben ik als zelfstandig adviseur verder gegaan. Ik begeleidde organisaties die de kwaliteit van hun zorg wilden optimaliseren. Als auditor mocht ik de kwaliteitsborging toetsen aan de hand van de HKZ- en de ISO-normen. Zo kwam ik over het hele land in instellingen van jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Ik heb dit mogen doen tot april 2020 toen de Coronacrisis alles anders maakte. Ik was ondertussen 72 jaar oud, de kinderen waren het huis uit. Mijn vrouw en ik werden gezegend met twee kleindochters en een kleinzoon, dicht bij ons vertrouwde Oisterwijk.

In december 2022 ben ik benaderd om lid te worden van de Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk. Dat leek me na de Corona time-out een passende uitdaging waarvoor ik mijn kennis en ervaring graag wil inzetten. Op landelijk niveau is er tussen burger en overheid over en weer sprake van wantrouwen. Op lokaal niveau is dat gelukkig minder het geval maar ook hier kan de kwaliteit van die relatie verbeterd worden. 

Open communicatie, respectvolle en positieve bejegening zijn hier sleutelwoorden. Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein wil ik hieraan bijdragen.