Vergaderingen

De vergaderingen van de Wmo-raad zijn openbaar.

De Wmo-raad komt iedere maand bijeen in het oude Raadhuis op De Lind in Oisterwijk,
op een maandagochtend, aanvangstijdstip 9:30 uur.

De vergaderdata in 2019 zijn:

14 januari
11 februari
11 maart
08 april
13 mei
17 juni
08 juli
12 augustus
09 september
14 oktober
11 november
09 december

Het is mogelijk dat een van de vergaderingen in de zomervakantie komt te vervallen.