Samenstelling

De Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk heeft zeven leden, die via een openbare sollicitatieprocedure op basis van deskundigheid en ervaring worden gekozen. 

Het College van Burgemeester en Wethouders benoemt de leden op voordracht van de Adviesraad zelf.

 

Wouter Verschuur (voorzitter)
Aandachtsgebied: Wmo
wouter.verschuur@asd-oisterwijk.nl

Joost Wagenmakers (secretaris)
Aandachtsgebied: Participatie, Ouderen
joost.wagenmakers@asd-oisterwijk.nl

Jan Schmitz (portefeuillehouder Jeugd en penningmeester)
Aandachtsgebied: Jeugd
jan.schmitz@asd-oisterwijk.nl

Frans Monchen (portefeuillehouder Participatie)
Aandachtsgebied: Participatie
frans.monchen@asd-oisterwijk.nl

Jos de Kort (portefeuillehouder Wmo)
Aandachtsgebied: Wmo
jos.de.kort@asd-oisterwijk.nl

Inge de Monyé (portefeuillehouder Ouderen)
Aandachtsgebied: Ouderen
inge.de.monye@asd-oisterwijk.nl

Pieternel Ermen
Aandachtsgebied: Wmo, Participatie
pieternel.ermen@asd-oisterwijk.nl