Samenstelling

De Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk heeft negen leden, die via een openbare sollicitatieprocedure op basis van deskundigheid en ervaring worden gekozen. 

Het College van Burgemeester en Wethouders benoemt de leden op voordracht van de Adviesraad zelf.

De leden van de adviesraad en hun aandachtsgebieden zijn
(p.h. = portefeuillehouder, dwz. coördinator van de advisering en eerste aanspreekpunt voor het aandachtsgebied):

Jos de Kort
(voorzitter)

Aandachtsgebied: Wmo (p.h.)

Jos stelt zich voor

jos.de.kort@asd-oisterwijk.nl

Jo Caris
(vice-voorzitter)

Aandachtsgebied: Jeugd (p.h.), Basisstructuur (p.h.)

Jo stelt zich voor

jo.caris@asd-oisterwijk.nl

Joost Wagenmakers
(secretaris)

Aandachtsgebied: Inburgering (p.h.)

Joost stelt zich voor

joost.wagenmakers@asd-oisterwijk.nl

Pieternel Ermen
(penningmeester)

Aandachtsgebied: Participatie (p.h.), Bestaanszekerheid

Pieternel stelt zich voor

pieternel.ermen@asd-oisterwijk.nl

Hans Pijnenburg

Aandachtsgebied: Bestaanszekerheid (p.h.), Participatie

Hans stelt zich voor

hans.pijnenburg@asd-oisterwijk.nl

Harm Horlings

Aandachtsgebied: Jeugd, Basisstructuur

Harm stelt zich voor

harm.horlings@asd-oisterwijk.nl

De Adviesraad wordt ondersteund door:

Piet Thomassen
(communicatie)

Piet stelt zich voor

redactie@asd-oisterwijk.nl

Els Snijders
(ambtelijk secretaris)

Els stelt zich voor

secretariaat@asd-oisterwijk.nl