Samenstelling

De Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk heeft negen leden, die via een openbare sollicitatieprocedure op basis van deskundigheid en ervaring worden gekozen. 

Het College van Burgemeester en Wethouders benoemt de leden op voordracht van de Adviesraad zelf.

Wouter Verschuur
(voorzitter)

Aandachtsgebied: Wmo

Wouter stelt zich voor

wouter.verschuur@asd-oisterwijk.nl

Jan Schmitz
(vice-voorzitter, penningmeester,
portefeuillehouder Jeugd)

Aandachtsgebied: Jeugd, Inburgering

Jan stelt zich voor

jan.schmitz@asd-oisterwijk.nl

Joost Wagenmakers
(secretaris)

Aandachtsgebied: Bestaanszekerheid /Schuldhulpverlening

Joost stelt zich voor

joost.wagenmakers@asd-oisterwijk.nl

Jos de Kort
(portefeuillehouder Wmo)

Aandachtsgebied: Wmo

Jos stelt zich voor

jos.de.kort@asd-oisterwijk.nl

Pieternel Ermen

Aandachtsgebied: Wmo, Participatie

Pieternel stelt zich voor

pieternel.ermen@asd-oisterwijk.nl

Jo Caris

Aandachtsgebied: Basisstructuur, Jeugd

Jo stelt zich voor

jo.caris@asd-oisterwijk.nl

Nelleke van Wijk

Aandachtsgebied: Inburgering

Nelleke stelt zich voor

nelleke.van.wijk@asd-oisterwijk.nl

Harm Horlings

Aandachtsgebied: Participatie, Basisstructuur

Harm stelt zich voor

harm.horlings@asd-oisterwijk.nl

Hans Pijnenburg

Aandachtsgebied: Bestaanszekerheid /Schuldhulpverlening

Hans stelt zich voor

hans.pijnenburg@asd-oisterwijk.nl

De Adviesraad wordt ondersteund door:

Piet Thomassen
(communicatie)

Piet stelt zich voor

redactie@asd-oisterwijk.nl

Els Snijders
(ambtelijk secretaris)

Els stelt zich voor

secretariaat@asd-oisterwijk.nl