Samenstelling

De Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk heeft acht leden, die via een openbare sollicitatieprocedure op basis van deskundigheid en ervaring worden gekozen. 

Het College van Burgemeester en Wethouders benoemt de leden op voordracht van de Adviesraad zelf.

Wouter Verschuur
(voorzitter)

Aandachtsgebied: Wmo

Wouter stelt zich voor

wouter.verschuur@asd-oisterwijk.nl

Jan Schmitz
(vice-voorzitter, penningmeester,
portefeuillehouder Jeugd)

Aandachtsgebied: Jeugd

Jan stelt zich voor

jan.schmitz@asd-oisterwijk.nl

Joost Wagenmakers
(secretaris)

Aandachtsgebied: Participatie

Joost stelt zich voor

joost.wagenmakers@asd-oisterwijk.nl

Frans Monchen
(portefeuillehouder Participatie)

Aandachtsgebied: Participatie

Frans stelt zich voor

frans.monchen@asd-oisterwijk.nl

Jos de Kort
(portefeuillehouder Wmo)

Aandachtsgebied: Wmo

Jos stelt zich voor

jos.de.kort@asd-oisterwijk.nl

Pieternel Ermen

Aandachtsgebied: Wmo, Participatie

Pieternel stelt zich voor

pieternel.ermen@asd-oisterwijk.nl

Jo Caris

Aandachtsgebied: Jeugd, Wmo

Jo stelt zich voor

jo.caris@asd-oisterwijk.nl

Nelleke van Wijk

Aandachtsgebied: Wmo

Nelleke stelt zich voor

nelleke.van.wijk@asd-oisterwijk.nl

De Adviesraad wordt ondersteund door:

Piet Thomassen
(communicatie)

Piet stelt zich voor

redactie@asd-oisterwijk.nl

Els Snijders
(ambtelijk secretaris)

Els stelt zich voor

secretariaat@asd-oisterwijk.nl